Přírodovědná sobota proběhla 24.2.2024

rekapitulace

Akce se zúčastnilo celkem 71 žáků. Žáci si na nečisto vyzkoušeli napsat test z matematiky a profilový přírodovědný test (fyzika, chemie i biologie). Ještě v průběhu akce se žáci dozvěděli své bodové hodnocení a byli seznámeni se správným řešením úloh a nejčastějšími chybami.

 

Statistika výsledků testu z matematiky:

Maximálně se dalo získat 50 bodů.

Nejlepší dosažený výsledek byl 49 bodů.

Průměrný počet získaných bodů byl 32 bodů.

Průměrná úspěšnost testu byla 64 %.

 

Statistika výsledků testu z přírodních věd:

Maximálně se dalo získat 30 bodů.

Nejlepší dosažený výsledek byl 28 bodů.

Průměrný počet získaných bodů byl 19 bodů.

Průměrná úspěšnost testu byla 65 %.

 

V součtu bodů z obou dvou testů se dalo získat maximálně 80 bodů.

Nejvíce celkem 71 bodů dosáhli dva lidé.

Průměrný počet bodů získaný za oba dva testy byl 52 bodů.