Přípravné kurzy v budově Gymnázia Botičská 2019 -20

Přípravné kurzy pro žáky ZŠ v budově Gymnázia Botičská 2019-20

Agentura Zkouška–sfo, ve spolupráci s vedením Gymnázia Botičská a podle zájmu a zkušeností v minulých letech pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky a profilový přírodovědný test Gymnázia Botičská. Kurzy zároveň připravují žáky na požadavky pro středoškolské studium

V kurzech budou prohlubovány a doplňovány znalosti ze základních škol v matematice, českém jazyce a v přírodních vědách, tj. v biologii, fyzice a chemii.  Gymnázium Botičská je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK a partnerskou školou 1. Lékařské fakulty UK a upevnění základních znalostí z přírodních věd usnadní studium na této škole a ovlivní výsledek profilového testu na tuto školu.

Kurzy budou probíhat ve dvou cyklech „zimním“ a „jarním“, které částečně obsahově navazují. Doporučujeme volit absolvování obou cyklů.

Zimní kurzy (opakovací) budou od listopadu do začátku ledna, kurzy jsou zaměřeny na opakování a ověřování a případné doplnění znalostí a dovedností ze základních škol nezbytných pro studium na středních školách. Každá hodina obsahuje test, rozbor jeho řešení a vysvětlení chyb. Testy jsou různého typu, včetně obdoby testů Cermat i Scio.

Jarní kurzy (přípravné a procvičovací) od konce ledna do dubna jsou zaměřeny na pohotové využití, propojení a prohloubení znalostí ze ZŠ i nácvik dovedností v psaní didaktických testů volbou vhodné strategie výběru odpovědí i zápisů odpovědí v obdobných úlohách jako ve státních přijímacích zkouškách a profilových testech.

Během každého cyklu organizujeme jednu přírodovědnou testovou sobotu s testy z M, Ch, F, Bi (trénink na zkoušky nanečisto). Přihlášky online na těchto stránkách od listopadu 2019 na Zimní sobotu a od února 2020 na Jarní sobotu. Přihlásit se lze i v průběhu kurzů podpisem na přihlašovací list.

Možnost volby kurzu (v obou cyklech) :

 • 8x1 vyučovací hodina (jen M, nebo jen ČJ, nebo jen PV) tj. kurz M, C, P
 • 8x2 vyučovací hodiny (kombinace M+Pv, nebo M+ČJ, nebo PV+Čj) tj. kurz MP, MC, PC
 • 8x3 vyučovací hodiny (všechny 3 předměty M+ČJ+ PV) tj. kurz MPC
 • 1x přírodovědná sobota (testy M + Pv , jejich rozbor a vyhodnocení od 8.00 do13.00)

Vyučovací hodina = 45 minut

 Cena zimního kurzu:

 • 1000 Kč za 8 vyučovacích hodin, 1800 za 8x2 hodiny, 2400 Kč za 8x3 hodiny
 • 500 Kč přírodovědná sobota
 • Zápis do 30.10.2019

 

Cena jarního kurzu:

 • 1000 Kč za 8 vyučovacích hodin, 1800 za 8x2 hodiny, 2400 Kč za 8x3 hodiny)
 • 500 Kč přírodovědná sobota
 • Zápis od 30.11.2019 do 20.01.2020

Vyučovací hodina = 45 minut

Zaplatit můžete

 • převodem na bankovní účet 135817034/0300 u ČSOB, (var. symbol číslo mobilu)
 • v hotovosti na Dni otevřených dveří GB (dále DOD GB) nebo nejpozději před první hodinou kurzu.

Zápis do kurzů je možný takto:

 • přes internet online na adrese www.zkouska-sfo.cz -> Online přihlášky
 • osobně při dnech otevřených dveří Gymnázia Botičská (dne 24.10.2019, respektive 20.01.2020) v přízemí budovy gymnázia Botičská. Zde máte možnost získat bližší informace o kurzech, odevzdat přihlášku i zaplatit kurzovné v hotovosti.

 

Potvrzení o zaplacení kurzu přineste na 1. hodinu. Na této hodině budete seznámeni s rozvrhem a programem kurzů

Před zahájením kurzů je třeba uhradit celé kurzovné na zvolený běh.


 

Zimní kurz – (od 4. listopadu 2019)

Data kurzů

Data kurzů

možnosti

Pondělí

Čtvrtek

  Matematika:    kurz  M  (8 hod )

  Přírodní vědy: kurz  P (8 hod) = Ch( 3hod), F (3hod), Bi (2hod)

  Český jazyk:    kurz  C  (8 hod)         

  Možnost kombinací:  MP   – (8xM + 8 xPV),

                                       MC   – (8xM + 8xČj)

                                       PC    – (8xPv + 8xČJ)

                                       MPC – (8 x M + 8 x PV + 8x Čj),

 

  V kurzech se vyučuje jednou týdně od 15.30 do 18.00  dle rozvrhu,

  který bude na internetu nejpozději do 3.11.2019.

  Můžete si zvolit buď pondělí, nebo čtvrtek.

 

  Pomůcky:

  Psací potřeby a desky na zakládání materiálů, přezutí.

4.11.

7.11.

11.11.

14.11.

18.11.

21.11.

25.11.

28.11.

2.12.

5.12.

9.12.

12.12.

16.12.

19.12.

6.01.2020

9.01.2020

30.11.2019

Přírodovědná

sobota

Datum soboty bude upřesněno na DOD GB,

Jarní kurz – (od 27. ledna 2020)

Data kurzů

Data kurzů

možnosti

Pondělí

Čtvrtek

  Matematika:    kurz M (8 hod)

  Přírodní vědy: kurz P (8 hod) = Ch( 3hod), F (3hod), Bi (2hod)

  Český jazyk:    kurz C (8 hod)

  Možnost kombinací: MP – (8xM + 8 x Pv),

                                      MC – (8xM + 8 x Čj)

                                      PC – (8xPv + 8xČJ)

                                      MPC – (8 x M + 8 x Pv + 8 x Čj),

  V kurzech se vyučuje jednou týdně od 15.30 do 18.00 dle rozvrhu,

  který bude na internetu nejpozději od 26.01.2020

  Můžete si zvolit buď pondělí, nebo čtvrtek

 

  Pomůcky:

  Psací potřeby a desky na zakládání materiálů, přezutí.

27.01.

30.01.

3.02.

6.02.

10.02.

13.02.

2.03.

5.03.

9.03.

12.03.

16.03.

19.03.

23.03.

26.03.

30.03.

2.04.

7.03.2020

Přírodovědná

sobota

Datum soboty bude upřesněno na DOD GB v lednu a přihláška bude na www.zkouska-sfo.cz.

            

Veškeré informace a případné nutné organizační změny najdete na www.zkouska-sfo.cz,

Zkoušky nanečisto nejsou součástí kurzů a informace o nich zveřejníme na dni otevřených dveří Gymnázia Botičská v lednu 2020.

 

Mgr. Jitka Švestková

organizátorka kurzů