Přípravné Jarní kurzy na Gymnáziu Botičská 2021

Informace Jarní přípravné kurzy na Gymnáziu Botičská 2021

Agentura Zkouška–sfo, ve spolupráci s vedením Gymnázia Botičská bude i v tomto roce pořádat přípravné kurzy na přijímací zkoušky a profilový přírodovědný test v režimu, který je podřízen současné epidemiologické situaci.

Pro tento běh předpokládáme, že minimálně do 28. 2 bude výuka probíhat distančně obdobným způsobem, jako v Zimních kurzech. To znamená, že vždy v pondělí odešleme výukové testy a pokyny emailem a ve čtvrtek řešení testů. O možnostech prezenční výuky budeme informovat v průběhu února, na základě aktuální epidemiologické situace. Kapacita bude zřejmě omezena.

Pokud to bude možné, připravíme v budově Gymnázia Botičská alespoň jednu testovou Přírodovědnou sobotu (test z matematiky a profilový test) a jedny Zkoušky nanečisto (testy z matematiky, češtiny a přírodních věd). Informace i přihlášky včas zveřejníme na www.zkouska-sfo.cz.

Kurzy se zaměřují na prohloubení a doplnění znalostí ze základních škol v matematice, českém jazyce a v přírodních vědách, tj. v biologii, fyzice a chemii

Jarní kurzy jsou zaměřeny i na nácvik dovedností v psaní didaktických testů. Nacvičuje se volba výběru odpovědí a zápisů odpovědí v obdobných úlohách jako ve státních přijímacích zkouškách a profilových testech. Kurzy zároveň připravují žáky na požadavky pro středoškolské studium.

Vyučovací dny jsou buď pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 18.00 hodin (za předpokladu možné prezenční výuky, vybraný den zvolte při online registraci).

Termíny Jarních kurzů 2021 (žlutě vybarvené pouze distančně):

Pondělí: 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3.

Čtvrtek: 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3. 

Možnost volby kurzu (v obou cyklech):

  • 8x1 vyučovací hodina (jen M, nebo jen ČJ, nebo jen PV) tj. kurz M, kurz C, kurz P
  • 8x2 vyučovací hodiny (kombinace M+Pv, nebo M+ČJ, nebo PV+Čj) tj. kurzy MP, MC, PC
  • 8x3 vyučovací hodiny (všechny 3 předměty M+ČJ+ PV) tj. kurz MPC

Cena jarního kurzu:

  • 1000 Kč za 8 vyučovacích hodin (kurz M, kurz C, kurz P)
  • 1800 za 8x2 hodiny (kurzy MP, MC, PC)
  • 2400 Kč za 8x3 hodiny (kurz MPC)

Zaplatit můžete převodem na bankovní účet 135817034/0300 u ČSOB, (var. symbol číslo mobilu)

Zápis do kurzů přes internet www.zkouska-sfo.cz online přihláška zde

Před zahájením kurzů je třeba uhradit celé kurzovné na zvolený běh.