Přípravné kurzy na Gymnáziu Botičská 2021/2022

Přípravné kurzy pro žáky ZŠ v budově Gymnázia Botičská ve školním roce 2021-22

V kurzech organizovaných agenturou Zkouska-sfo  jsou prohlubovány a doplňovány znalosti ze základních škol v matematice (kurz M), českém jazyce (kurz C) a v přírodních vědách tj. v biologii, fyzice a chemii (kurz P). Gymnázium Botičská je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK a partnerskou školou 1. Lékařské fakulty UK.  Upevnění základních znalostí z přírodních věd usnadní studium na této škole a ovlivní výsledek profilového testu na tuto školu.

Kurzy probíhají ve dvou cyklech „zimním“ a „jarním“, které částečně obsahově navazují. Doporučujeme volit absolvování obou cyklů. Každý cyklus má 8 lekcí zvolených předmětů po 45 minutách.

Vyučují zkušení lektoři z gymnázia Botičská.

Kurzy v tomto školním roce mohou mít dvojí formu:

 1. formu prezenční výuky – s omezenou kapacitou podle možností daných předpisy
 2. formu distanční výuky – přípravné materiály a testy z prezenčních kurzů, domácí úkoly a další materiály k samostudiu budou vždy v pondělí zasílány emailem a následující čtvrtek budou zaslána vzorová řešení i případné vysvětlení. Tyto kurzy budou doplněny několika online konzultacemi a kontakty na lektory.

Zimní kurzy-(opakovací) budou od listopadu do začátku ledna. Kurzy jsou zaměřeny na opakování a ověřování a případné doplnění znalostí a dovedností ze základních škol nezbytných pro studium na středních školách. Každá hodina obsahuje test, jeho řešení a vysvětlení chyb. Úlohy jsou různého typu, včetně obdoby úloh z testů Cermat i Scio.

Jarní kurzy- (přípravné a procvičovací) od konce ledna do dubna jsou zaměřeny na propojení a prohloubení znalostí ze ZŠ testů a na jejich pohotové využití v psaní didaktických testů. Procvičíme volbu vhodné strategie výběru odpovědí i hospodaření s časem při řešení obdobných úloh jako ve státních přijímacích zkouškách a profilových testech.

Vyučovací dny pro prezenční formu v obou cyklech jsou pondělí nebo čtvrtek od 15.45 do 18.10 hod.

Možnost volby předmětů kurzu (v obou cyklech) :

 • 8x1 vyučovací hodina (jen M, nebo jen ČJ, nebo jen PV) tj. kurz M, C, P
 • 8x2 vyučovací hodiny (kombinace M+Pv, nebo M+ČJ, nebo PV+Čj) tj. kurz MP, MC, PC
 • 8x3 vyučovací hodiny (všechny 3 předměty M+ČJ+ PV) tj. kurz MPC

Cena zimního kurzu:

 • 1000 Kč za 8 vyučovacích hodin, 1800 za 8x2 hod., 2400 Kč za 8x3 hod.
 • Zápis do 30.10. 2021 -

Cena jarního kurzu:

 • 1000 Kč za 8 vyučovacích hodin, 1800 za 8x2 hod., 2400 Kč za 8x3 hod.)
 • Zápis od 30. 11. 2021 do 17. 1. 2022 ( je třeba se znovu přihlásit online)

Vyučovací hodina je 45 minut.

Zápis do Zimních kurzů je možný takto:

 • přes internet www.zkouska-sfo.cz online registrace od 29. 8. 2021
 • osobně při Dni otevřených dveří Gymnázia Botičská v přízemí budovy gymnázia Botičská. Zde máte možnost získat bližší informace o kurzech, vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné v hotovosti.

Zaplatit můžete

 • převodem na bankovní účet 135817034/0300 u ČSOB, (var. symbol číslo mobilu)
 • v hotovosti na Dni otevřených dveří Gymnázia Botičská - nebo nejpozději před první hodinou kurzu.

Potvrzení o zaplacení kurzu přineste na 1. hodinu. Na této hodině budete seznámeni s rozvrhem a programem kurzů. Před zahájením kurzů je třeba uhradit celé kurzovné na zvolený běh.

 

Plánované termíny Zimních kurzů 2021/22 :

PONDĚLÍ:

 Listopad:1. 11. , 8.11., 15.11., 22.11.,29.11., Prosinec : 6.12.,13.12. Leden : 10.1. 2022

ČTVRTEK:

Listopad: 4.11., 11.11.,18.11., 25.11., Prosinec : 2.12.,9.12.,16.12. Leden: 6. 1. 2021

Na kurzy je možné se předběžně přihlásit online zde. Sledujte aktuální informace na tomto webu.

 

Plánované termíny Jarních  kurzů školní rok 2021/22

PONDĚLÍ:

Leden: 2022: 24.1., 31.1., Únor: 2022 : 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., Březen 2022: 14.3., 21.3.,

ČTVRTEK:

Leden: 2022: 27.1., Únor: 2022 : 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., Březen 2022: 3.3., 17.3., 24.3.