Výsledky Přírodovědné testové soboty 30.11.2019

Výsledky Přírodovědné testové soboty 30.11.2019


Maximálně bylo možno získat 60 bodů za 3 testy:

Matematika - 30 bodů,
Test z Fyziky - 10 bodů
Test z Bi-Ch - 20 bodů 

Nejlepší výsledek za všechny tři testy byl 50 bodů, nejhorší výsledek 21 bodů. 
Nejlepší výsledek z matematiky byl 26 bodů, nejhorší výsledek bodů.
Nejlepší výsledek z fyziky  byl 9 bodů, nejhorší výsledek 2 body.
Nejlepší výsledek z Bi-CH byl 17 bodů, nejhorší výsledek bodů.

Opravené testy byly všem vráceny a vysvětleno správné řešení.

Tabulky s výsledky a pořadím účastníků testů budou k disposici v příštím týdnu v pondělí a ve čtvrtek v kurzech.

Účastnilo se 51 žáků ZŠ.

Jitka Švestková