Výsledky Přírodovědné testové soboty 07.03.2020

Výsledky Přírodovědné testové soboty 07.03.2020

 

Testů se zúčastnilo 107 žáků ZŠ.

Maximálně bylo možné získat 70 bodů za dva testy.

Za matematický test maximálně 40 bodů a za přírodovědný test 30 bodů.

Nejlepší výsledek za oba testy byl 66 bodů, nejhorší výsledek 25 bodů.
Nejlepší výsledek z matematiky byl 38 bodů, nejhorší výsledek 14 bodů.
Nejlepší výsledek z PV testu byl 28 bodů, nejhorší výsledek 9 bodů.

Více než 50 bodů získalo31 žáků, víc jak 50% úspěšnost mělo 90 žáků.

Tabulky s výsledky a pořadím účastníků testů budou k disposici v příštím týdnu v kurzech a vyvěšeny na nástěnce v přízemí GB.

Jitka Švestková