Obecná informace o přípravných kurzech na Gymnáziu Botičská ve školním roce 2020-21

Přípravné kurzy pro žáky ZŠ v budově Gymnázia Botičská 2020-21

Agentura Zkouška–sfo, ve spolupráci s vedením Gymnázia Botičská a podle zájmu a zkušeností v minulých letech pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky a profilový přírodovědný test Gymnázia Botičská. Kurzy zároveň připravují žáky na požadavky pro středoškolské studium.

V kurzech budou prohlubovány a doplňovány znalosti ze základních škol v matematice, českém jazyce a v přírodních vědách, tj. v biologii, fyzice a chemii.  Gymnázium Botičská je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK a partnerskou školou 1. Lékařské fakulty UK a upevnění základních znalostí z přírodních věd usnadní studium na této škole a ovlivní výsledek profilového testu na tuto školu.

Kurzy budou probíhat ve dvou cyklech „zimním“ a „jarním“, které částečně obsahově navazují. Doporučujeme volit absolvování obou cyklů. Vyučovací dny budou pondělí a čtvrtek od 15.30.

Zimní kurzy (opakovací) budou od listopadu do začátku ledna, kurzy jsou zaměřeny na opakování a ověřování a případné doplnění znalostí a dovedností ze základních škol nezbytných pro studium na středních školách. Každá hodina obsahuje test, rozbor jeho řešení, vysvětlení a opravu chyb. Testy jsou různého typu, včetně obdoby testů Cermat a Scio i Pv testů GB.

Jarní kurzy (přípravné a procvičovací) od konce ledna do dubna jsou zaměřeny na pohotové využití, propojení a prohloubení znalostí ze ZŠ i nácvik dovedností v psaní didaktických testů volbou vhodné strategie výběru odpovědí i zápisů odpovědí v obdobných úlohách jako ve státních přijímacích zkouškách a profilových testech.

Během každého cyklu zvažujeme organizaci přírodovědné testové soboty s testy z M, Ch, F, Bi (trénink na zkoušky nanečisto). Informace upřesníme.

 Možnost volby kurzu (v obou cyklech):

 • 8x1 vyučovací hodina (jen M, nebo jen ČJ, nebo jen PV) tj. kurz M, C, P
 • 8x2 vyučovací hodiny (kombinace M+Pv, nebo M+ČJ, nebo PV+Čj) tj. kurz MP, MC, PC
 • 8x3 vyučovací hodiny (všechny 3 předměty M+ČJ+ PV) tj. kurz MPC
 • 1x přírodovědná sobota (testy M + Pv , jejich rozbor a vyhodnocení od 8.00 do13.00)

Vyučovací hodina = 45 minut

 Cena zimního / jarního kurzu:

 • 1000 Kč za 8 vyučovacích hodin
 • 1800 za 8x2 hodiny
 • 2400 Kč za 8x3 hodiny
 • 500 Kč přírodovědná sobota

Zaplatit můžete

 • převodem na bankovní účet 135817034/0300 u ČSOB, (var. symbol číslo mobilu)
 • v hotovosti na Dni otevřených dveří GB (dále DOD GB) nebo nejpozději před první hodinou kurzu. 

Registrace do kurzů:

 • online na adrese zkouska-sfo.cz -> Online přihlášky (od září 2020) 

Potvrzení o zaplacení kurzu přineste na 1. hodinu. Na této hodině budete seznámeni s rozvrhem a programem kurzů

Před zahájením kurzů je třeba uhradit celé kurzovné na zvolený běh.

Veškeré informace a případné nutné organizační změny najdete na www.zkouska-sfo.cz,

Mgr. Jitka Švestková

organizátorka kurzů