Přípravné Jarní kurzy v budově Gymnázia Botičská 2020

Přípravné Jarní kurzy pro žáky ZŠ v budově Gymnázia Botičská 2020

Agentura Zkouška–sfo, ve spolupráci s vedením Gymnázia Botičská a podle zájmu a zkušeností v minulých letech pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky a profilový přírodovědný test Gymnázia Botičská. Kurzy zároveň připravují žáky na požadavky pro středoškolské studium.

V kurzech budou prohlubovány a doplňovány znalosti ze základních škol v matematice, českém jazyce a v přírodních vědách, tj. v biologii, fyzice a chemii

Jarní kurzy (přípravné a procvičovací) od konce ledna do dubna jsou zaměřeny na pohotové využití, propojení a prohloubení znalostí ze ZŠ i nácvik dovedností v psaní didaktických testů volbou vhodné strategie výběru odpovědí i zápisů odpovědí v obdobných úlohách jako ve státních přijímacích zkouškách a profilových testech.

Během tohoto cyklu organizujeme jednu přírodovědnou testovou sobotu s testy z M, Ch, F, Bi (trénink na zkoušky nanečisto).

Vyučovací dny jsou pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 18.00 hod. pro přihlášené do 7.1.2020 (kapacita těchto kurzů již naplněna).

 Možnost volby kurzu (v obou cyklech):

 • 8x1 vyučovací hodina (jen M, nebo jen ČJ, nebo jen PV) tj. kurz M, C, P
 • 8x2 vyučovací hodiny (kombinace M+Pv, nebo M+ČJ, nebo PV+Čj) tj. kurz MP, MC, PC
 • 8x3 vyučovací hodiny (všechny 3 předměty M+ČJ+ PV) tj. kurz MPC
 • 1x přírodovědná sobota (testy M + Pv , jejich rozbor a vyhodnocení od 8.00 do13.00)

Vyučovací hodina = 45 minut

Cena jarního kurzu:

 • 1000 Kč za 8 vyučovacích hodin
 • 1800 za 8x2 hodiny
 • 2400 Kč za 8x3 hodiny)
 • 500 Kč přírodovědná sobota
 • Zápis od 30.11.2019 do naplnění kapacity kurzů

Vyučovací hodina = 45 minut

PRO VELKÝ ZÁJEM po naplnění kapacity kurzů NABÍZÍME

MIMOŘÁDNÝ KURZ MP – v Pondělí od 15.30 do 17.10 – předběžné přihlášení do 22.1. 2020. KURZ OTEVŘEME BUDE-LI ZÁJEMCŮ NEJMÉNĚ 15 a potvrzení přihlášky odešleme 23.1 2020.

Zaplatit můžete

 • převodem na bankovní účet 135817034/0300 u ČSOB, (var. symbol číslo mobilu)
 • v hotovosti na Dni otevřených dveří GB nebo nejpozději před první hodinou kurzu.

Zápis do kurzů je možný takto:

 • přes internet www.zkouska-sfo.cz online přihláška do 7.1.2020. Kapacita naplněna
 • osobně na Mimořádný kurz MP při Dni otevřených dveří Gymnázia Botičská 20.1.2020 v přízemí budovy gymnázia Botičská. Zde máte možnost získat bližší informace o kurzech, odevzdat přihlášku i zaplatit kurzovné v hotovosti. 
 • Přihlásit se telefonicky do 22.1. na čísle 607580276 na mimořádný kurz MP

 

Potvrzení o zaplacení kurzu nebo hotovost přineste na 1. hodinu. Na této hodině budete seznámeni s rozvrhem a programem kurzů

Před zahájením kurzů je třeba uhradit celé kurzovné na zvolený běh.


 

Jarní kurz – (od 27. ledna 2020)

 

Data kurzů

Data kurzů

možnosti

Pondělí

Čtvrtek

Matematika:    kurz M (8 hod)

 Přírodní vědy: kurz P (8 hod) = Ch (3hod), F (3hod), Bi (2hod)

 Český jazyk:    kurz C (8 hod)

 Možnost kombinací: MP – (8xM + 8 x Pv),

 MC – (8xM + 8 x Čj)

                                     PC – (8xPv + 8xČJ)

                      MPC – (8 x M + 8 x Pv + 8 x Čj),

V kurzech se vyučuje jednou týdně od 15.30 do 18.00

dle rozvrhu, který bude na internetu nejpozději od 26. 1. 2020

Můžete si zvolit buď pondělí, nebo čtvrtek

 

Pomůcky:

 Psací potřeby a desky na zakládání materiálů, přezutí.

27. 1.

30. 1.

3. 2.

6. 2.

10. 2.

13. 2.

2. 3.

5. 3.

9. 3.

12. 3.

16. 3.

19. 3.

23. 3.

26. 3.

30. 3.

2. 4.

7.3. 2020

Přírodovědná

sobota

Přihláška bude na www.zkouska-sfo.cz od února 2020

            

Veškeré informace a případné nutné organizační změny najdete na www.zkouska-sfo.cz.

Zkoušky nanečisto nejsou součástí kurzů a informace o nich zveřejníme na www.zkouska-sfo.cz

v březnu 2020.

 

Mgr. Jitka Švestková

organizátorka kurzů