Přírodovědná testová sobota

Přírodovědná sobota (So-MPv) proběhla 25.2.2023

rekapitulace

Akce se zúčastnilo celkem 82 žáků. Žáci si na nečisto vyzkoušeli napsat test z matematiky a profilový přírodovědný test (fyzika, chemie i biologie). Ještě v průběhu akce se žáci dozvěděli své bodové hodnocení a byli seznámeni se správným řešením úloh a nejčastějšími chybami.

 

Statistika výsledků z testu z matematiky:

Maximálně se dalo získat 40 bodů.

Nejlepší dosažený výsledek byl 40 bodů.

Průměrný počet získaných bodů byl 29 bodů.

 

Statistika výsledků z testu z přírodních věd:

Maximálně se dalo získat 30 bodů.

Nejlepší dosažený výsledek byl 28 bodů.

Průměrný počet získaných bodů byl 19 bodů.

test_Mtest_PV


 

 

 

 

 

 

 

V součtu bodů z obou dvou testů se dalo získat maximálně 70 bodů.

Nejvíce celkem 63 bodů dosáhli dva lidé.

Průměrný počet bodů získaný za oba dva testy byl 48 bodů.

.MPV