Výsledky Přírodovědné testové soboty 30.11.2019

Výsledky Přírodovědné testové soboty 30.11.2019


Maximálně bylo možno získat 60 bodů za 3 testy:

Matematika - 30 bodů,
Test z Fyziky - 10 bodů
Test z Bi-Ch - 20 bodů 

Nejlepší výsledek za všechny tři testy byl 50 bodů, nejhorší výsledek 21 bodů. 
Nejlepší výsledek z matematiky byl 26 bodů, nejhorší výsledek bodů.
Nejlepší výsledek z fyziky  byl 9 bodů, nejhorší výsledek 2 body.
Nejlepší výsledek z Bi-CH byl 17 bodů, nejhorší výsledek bodů.

Opravené testy byly všem vráceny a vysvětleno správné řešení.

Tabulky s výsledky a pořadím účastníků testů budou k disposici v příštím týdnu v pondělí a ve čtvrtek v kurzech.

Účastnilo se 51 žáků ZŠ.

Jitka Švestková

Přírodovědná testová sobota 30.11.2019 na Gymnáziu Botičská (dále GB)

Dne 30.11.2019 od 8.30 do 13.30 hodin pořádáme Přírodovědnou testovou sobotu pro účastníky přípravných kurzů na GB i ostatní zájemce.

Přihlášení žáci napíší test z matematiky a 2 profilové přírodovědné testy, jeden z fyziky a druhý z chemie biologie. Po ukončení testů následuje seznámení s jejich hodnocením spolu s rozborem nejčastějších chyb a chybných postupů. Opravené testy si žáci odnesou domů. Na webu zveřejníme bodové hodnocení, nejlepší a nejhorší výsledky. V následujících kurzech si jejich účastníci mohou prohlédnout tabulku s umístěním.

Přihlásit se můžete do 27.11.2019 takto:

  • účastníci kurzů přímo v kurzech na přihlašovacím seznamu, nebo online zde (registrace bude dostupná od 5.11.2019 do 28.11.2019)
  • ostatní pouze online na stránkách v sekci Online Přihlášky zde (registrace bude dostupná od 5.11.2019 do 28.11.2019)

Registrace, platba v hotovosti a organizační pokyny od 8.30 do 8.50 na GB.

Testy se začnou psát v 9.00, předpokládaný konec před 13. 30.

Co si přinést? Psací potřeby, případně Tabulky pro ZŠ (nejsou nutné) a kalkulačku, která se však může použít jen u přírodovědného testu. Užívání mobilu není dovoleno.

Cena 500 Kč v hotovosti bude vybrána před začátkem testů.